fbpx

Năm 2018 người mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng những ưu đãi nào?

Năm 2018 người mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng những ưu đãi nào?
5 (100%) 1 vote

Hiện nay có rất nhiều người quan tâm và dự định sẽ mua nhà ở xã hội. Vậy những người mua nhà xã hội được hưởng những ưu đãi chính sách nào trong năm 2018 này?

Lãi suất cho vay

Quyết định 630/QĐ – TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong đó quy định về lãi suất cho vạy ưu đãi nhà ở xẫ hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015 của Chính phủ.

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2017 được Thủ tướng phê duyệt là 4,8%/năm, tương đương 0,4%/tháng.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, định kỳ hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội phải thực hiện sơ kết, đánh giá cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho phù hợp.

Đối tượng vay vốn ưu đãi

Cũng theo quy định trên, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà bao gồm: “Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.”

Ngoài ra, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức cũng nằm trong nhóm đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Thời hạn vay

Theo quy định, thời gian được vay vốn ưu đãi tối thiểu là 15 năm bắt đầu từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Với những khách hàng muốn vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì có thể thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn muốn vay cụ thể.

Về mức vay vốn, nội dung Nghị định 100/2015 có nêu với các trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà. Đối với những trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không được vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Điều kiện vay vốn

Để được vay vốn, người mua nhà ở xã hội phải đáp ứng đủ các điều kiện: thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.

Ngoài ra, người vay vốn cũng phải có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua bán/hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

RELATED

Contact Me on Zalo
0966657595
DMCA.com Protection Status